/Files/images/pravove_vihovannya/sots_zahist/Соц зах.jpeg Організація роботи з дітьми пільгового контингенту проводиться згідно плану громадського інспектора та реалізується за такими напрямками:

- забезпечення прав дітей на дошкільну освіту, здоров'я та соціальний захист;

- формування умов для повноцінного та духовного розвитку кожної дитини.

Громадським інспектором своєчасно складено план заходів щодо забезпечення прав дитини та роботи з дітьми пільгового контингенту, який затверджено на засіданні педогогічної ради та доведено до відома батьків під час перших загальних батьківських зборів.

В закладі дошкільної освіти забезпечено наявність нормативних документів, що регламентують діяльність членів педагогічного колективу з охорони прав дитинства. Матеріали з данного питання зберігаються в окремій папці згідно номенклатури справ. Зміст нормативних та законодавчих документів доводиться до відома батьків під час проведення загальних та групових батьківських зборів.

Практичним психологом проводиться робота з профілактики злочинності жорстокого поводження з дітьми, профілактики запобігання шкідливих звичок.

Адміністрацією дошкільного закладу надаються консультації батькам з питань щодо забезпечення реалізації прав дітей.

Громадським інспектором і практичним психологом проводиться роз'яснювальна робота щодо прав батьків і дітей пільгового контингенту, ознайомлення батьків і педагогів з нормативно-правовою базою, вивчаються соціально-побутові умови дітей пільгових категорій, проводиться психологічний супровід цих дітей, психологічна просвіта, бесіди, лекції, семінари, виступи на батьківських зборах, надається консультативно-психологічна допомога (за потребою) та рекомендації батькам і педагогам.

Педагогічним колективом проводиться систематична робота по забезпеченню належних умов для успішного навчання та виховання дітей підбгових категорій. Таким дітям надається особлива увага, про що свідчать записи та педагогічні висновки у календарному плануванні вихователів та спеціалістів.

Вихователі у всіх вікових групах, використовуючи наочність, проводять консультації, бесіди з батьками з попередження негативних явищ у дитячому середовищі. Батьків знайомлять із змістом нормативних документів щодо захисту прав дітей. В кожній віковій групі оформлено наочний матеріал для батьків з питань правової освіти.

Кiлькiсть переглядiв: 1089