/Files/images/patriotizm/dti_ukrants/354 16.jpg
Плекання національної свідомості й самосвідомості, прищеплення моральних ідеалів та ціннісних орієнтирів починається з раннього дитинства, з перших років життя дитини. Суверенній Україні потрібні громадяни, які мають глибоко усвідомлену життєву позицію, налаштовані патріотично й водночас толерантно, з повагою ставляться до інших людей, їхніх національних культур, держав. Зростити і виховати таку генерацію українців, духовно багатих особистостей можна за умови розвитку національної освіти, у якій би система виховання, навчання і розвитку ґрунтувалася на передових ідеях вітчизняної і зарубіжної філософії, засадах української етнопедагогіки, прогресивній науково- педагогічній думці і яка б органічно синтезувала суспільні освітні впливи та родинне виховання. Одним із завдань української системи освіти є пробудження і виховання в кожній дитині, підлітка, юнака патріотичних почуттів, залучення до вищих цінностей. На превеликий жаль значна частина сучасних сімей далека від традицій національної родини з її сімейними традиціями, нормами поведінки і співжиття з її народною етикою, мораллю, правосвідомістю. Тому особливо важливу роль у своїй роботі ми відводимо народознавству, що допомагає відкрити дітям красу рідної землі, творчості талановитих земляків, а також плекати духовність дошкільнят, навчати критично оцінювати вчинки — свої та інших людей, спонукати до засвоєння мудрості, накопиченої предками.

Кiлькiсть переглядiв: 1665