План роботи КЗ "ДНЗ № 354" на новий навчальний 2022/2023 рік

Розробка річного плану роботи закладу дошкільної освіти важливе питання, що стоїть перед педагогами. А оновлення змісту вимагає пошуку найоптимальніших форм організації життєдіяльності дітей.

/Files/images/chelovechki_pedsovet/ЛЮДИ.jpg

Основним документом що до організації роботи закладу дошкільної освіти є річний план. Сутність планування полягає у визначенні основних завдань, видів діяльності та заходів, а також термінів виконання.

При плануванні роботи ЗДО треба дотримуватися принципів: науковості, законності, перспективності, послідовності, конкретності, системності, оптимальності, єдиноначальності, гнучкості.

Принцип законності:

Він передбачає відповідність та визначених у плані завдань, змісту роботи у сфері освіти з чинним законодавством: Законів України «Про дошкільну освіту», державній Базовій програмі розвитку дитини в дошкільному віці, Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина». Положенню про ЗДО та іншими нормативно-правовими документами, якими керуються заклади дошкільної освіти.

В своїй діяльності, передбачає глибоке наукове підґрунтя практичної діяльності, та відповідність сучасним вимогам та науковим досягненням.

Принцип послідовності:

Передбачає в собі врахування у діяльності педагогічного колективу всебічних досягнень та недоліків у своїй роботі за попередні роки.

Принцип системності:

План складається із взаємопов’язаних структурних одиниць.

Принцип конкретності:

Мають передбачатися конкретні, та актуальні завдання, розв’язання яких сприятимуть подальшому покращенню, та удосконаленню роботи дошкільного закладу і усуненню її недоліків.

Важливими умовами планування роботи закладу є врахування таких складових:

- типу закладу дошкільної освіти;

- наявності вузьких спеціалістів;

- специфічних особливостей педагогічного колективу;

- умов закладу дошкільної освіти;

- індивідуальних якостей педагогічного колективу.

Принцип оптимальності:

Він тісно пов'язаний з принципами конкретності і передбачає необхідність вибору кращого варіанта засобів реалізації поставлених завдань з кількох альтернативних. Слід пам’ятати, що важливим є не кількість чи незвичайність, а відповідність рівню професійної компетентності керівника і педагогів закладу.

Принцип гнучкості:

План складати так потрібно, щоб можна було вносити корективи, стосовно внутрішніх та зовнішніх змін.

Принцип колегіальності:

Передбачає використання досвіду і знань членів педагогічного колективу.

Принцип єдиноначальність:

Забезпечує розмежування і чітке дотримання повноважень учасників педпроцесу.

Кiлькiсть переглядiв: 10415