Заходи щодо збереження здоров’я і життя вихованців,попередження усіх видів дитячого травматизму

Заходи Термін Відповідальний
Робота з педагогами
1. Здійснювати контроль за виконанням нормативних документів з попередження дитячого травматизму, збереження життя та здоров’я вихованців Постійно Завідувач
2. Своєчасно проводити інструктажі з працівниками (організація охорони життя таздоров’я дітей, охорони праці) 2 рази на рік Завідувач, вихователь-методист
3. З метою запобігання нещасних випадків суворо дотримуватись правил техніки безпеки в групах та ділянках ЗДО Протягом року Завідувач, завгосп, вихователі
4. Охопити перспективнимта календарним плануванням роботу щодо збереження життя, здоров’я та прав дитини Протягом року Завідувач, вихователь-методист
5. Поповнювати банк методичних розробок з питань безпеки життєдіяльності та початкової правової освіти за напрямками: -Дитина серед людей; -Предмети довкола нас; -Дитина та природа Жовтень 2021 Завідувач, вихователь-методист, вихователі
6. Поновлювати матеріал з даного питання в інформаційних куточках для батьків Протягом року вихователь-методист, вихователі
7. Додержуватись правил пожежної безпеки під час проведення свят. Під час свят Педагоги
8. Придбати для методичного кабінету методичну, художню літературу, посібники щодо безпеки життєдіяльності дітей. Постійно Завідувач, вихователь-методист
9. Провестинарадудля педпрацівників щодо попередження дитячого травматизму під час освітнього процесу Вересень 2021 Завідувач
10. Питання з охорони життя та попередження травматизму включити до Щоденників педагогів з підвищення професійного рівня. Вересень 2021 Педагоги
11. Регулярно розглядати питання профілактики дитячого травматизму на виробничих нарадах та нарадах при завідувачеві Щоквартально Завідувач
12. Поновити пішохідні доріжки на території ЗДО Квітень 2021 Вихователі Завгосп, робітник з обслуговування
Робота з дітьми
1. Систематично проводити заняття, бесіди, з основ безпеки життєдіяльності та початкової правової освіти 1 раз на місяць Вихователі
2. Провести тиждень безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку Останній тиждень травня Муз. керівники, вихователі
3. Проводити лялькові вистави, розваги з питань попередження дитячого травматизму Відповідно до плану муз керівника Муз. керівник, вихователі
4. Провести діагностування рівня знань дітей з питань охорони власного життя та засвоєння норм поведінки у різних небезпечних ситуаціях Січень, травень Вихователі, практичний психолог
5. Провести конкурс з безпеки життєдіяльності «Бачимо небезпеку» Січень-вересень Вихователі
6. Провести конкурс на кращий малюнок -«Увага, ялинка!» -«Сам вдома» -«Світлофор Моргайчик» -«Обережно! Діти!» -«Мої права» (на асфальті) Січень Листопад Грудень Квітень Червень Завідувач, вихователь-методист, вихователі
Робота з батьками
1. Забезпечити психолого-педагогічну допомогу батькам щодо збереження життя, здоров’я дітей, запобігання дитячого травматизму Постійно Завідувач, вихователь-методист, практичний психолог, вихователі
2. Постійно включати в порядок денний батьківських зборів питання з охорони життя та попередження дитячого травматизму. 2 рази на рік Завідувач, вихователь-методист, вихователі
3. Здійснювати просвітницьку роботу з батьками з питань основ безпеки життєдіяльності, захисту дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства Протягом року Завідувач, вихователь-методист, практичний психолог, вихователі
4. Проводити бесіди з батьками по запобіганню дитячого травматизму у побуті та в разі надзвичайної ситуації Щоп’ятниці Вихователі, практичний психолог
5. В інформаційних куточках для батьків систематично оновлювати матеріал щодо безпеки життєдіяльності дітей Протягом року Вихователі
6. Залучати батьків до участі у конкурсах, змаганнях, розвагах Постійно Вихователі
Кiлькiсть переглядiв: 853