/Files/images/emblema[1].jpg
Освітній процес здійснюється згідно з Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина». Вчителі-логопеди працюють за авторськими програмами.
Педагогічний колектив визначає такі пріоритетні завдання:
1. Здійснювати якісний підхід для повного розкриття потенціальних можливостей дитини в межах впровадження Програми виховання і навчання дітей від двох до семі років "Дитина".
2. Продовжувати роботу щодо формування здоров’язберігаючої компетентності дітей через формування доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, про основи безпеки життєдіяльності з метою зміцнення та збереження фізичного, соціального і психічного здоров’я кожної дитини.
3. Спрямувати педагогічний процес на свідоме засвоєння мовних та розмовних норм, як важливу складову мовленнєвої компетентності дошкільників.
Кiлькiсть переглядiв: 4786